Talarförmedling

Talarförmedling och personlig service

Allt fler vill ha utbildning förlagd till den egna arbetsplatsen för en hel grupp av arbetsledare, chefer eller annan personal vid samma tillfälle. Vi på Spiran har i 25 års tid förmedlat skräddarsydd kompetensutveckling inom olika områden till organisationer och företag. Vi förmedlar kontakt med bra föreläsare. Du får ett spännande inslag i din konferens i form av bra föreläsare och kursledare. Boka en kursledare för hela konferensen eller en föreläsare för en del av den.

spiran

Vi förmedlar kontakt med bra föreläsare - oavsett om det gäller en utlandsresa, en resa till en kursgård, eller en kurs på din arbetsplats. Våra föreläsare håller hög kvalitet såväl när det gäller kunskap som pedagogik och tillför din konferens spännande mervärden inom skilda områden, t.ex. presentationsteknik, ledarskap, teamutveckling, etik, juridik eller att skriva i tjänsten.  Vi har många olika föreläsare att föreslå utifrån era behov och önskemål. Samtliga kurser i vår kurskalender kan genomföras skräddarsytt. Utöver dessa kan vi även erbjuda utbildningar inom följande områden.

  

spiran

Anna Jansson

Agneta Blom

Etiska dilemman i vård och omsorg

 

Anna Jansson är sjuksköterska sedan 25 år och även framgångsrik deckarförfattare. och Agneta Blom är docent i statsvetenskap och vicerektor vid Örebro universitet. De har tillsammans skrivit en bok om etiska dilemman i vård och omvårdnad. Med bokens noveller som utgångspunkt väver de samman ett resonemang kring novellerna sett från ett lite annorlunda perspektiv. Kring denna bok föreläser de gemensamt. För kortare föreläsningar kan de även bokas var för sig.

Etiska dilemman i vård och omvårdnad

Föreläsningar kan bokas för små eller stora grupper inom vård och omsorg, t ex äldreomsorgspersonal eller sjukhuspersonal.  Kontakta oss gärna.

  

Matts Heijbel 

Matts Heijbel är konsult, journalist och författare med socialantropologisk bakgrund. Han har arbetat med Corporate Storytelling sedan 1999 och skrivit flera böcker inom ämnet. Mer än 10 000 personer har hört honom föreläsa och ett hundratal företag, organisationer, kommuner och myndigheter har anlitat honom som konsult. På www.storytellers.se finns möjlighet att djupdyka i Matts Heijbels rika produktion. Vi på Spiran kan erbuda följande utbildning med Matts Heijbel:

Corporate Storytelling

  

Tomas Danielsson

Stressdoktorn

 

Tomas Danielsson är författare till bland annat Vad vore livet utan stress och Smart och lat. Han är beteendevetare och har arbetat som föreläsare och expert i stressfrågor under många år. Tomas har gjort sig känd i hela landet som "Stressdoktorn" från Örebro. Tomas Danielsson kan föreläsa för stora grupper. Vi på Spiran kan erbjuda följande utbildningar med Tomas Danielsson:

Sluta fokusera på stress

Stressagility

Smart och lat

Föreläsningar kan bokas för hela arbetsplatsen eller för specifika grupper. Kontakta oss gärna.

  

John Steinberg

Pedagogikdoktorn

 

Fil dr John Steinberg, "Dr John" är författare till 45 böcker om ledarskap, lärande, positiv påverkan och kommunikation. Han har bl. a. skrivit böckerna Hitta styrkorna, Humanistiskt ledarskap och När surpuppan log (Liber) samt Pedagogdoktorns handbok (Natur & Kultur) John är känd för sitt engagerande sätt att föreläsa och interagera med sin publik. Korttidsliveintervjuer har blivit en alltmer integrerad del av hans föreläsningar och uppträdande. "Dr John" rubriken är från Johns program på Utbildningsradio (TV) med samma namn. John har 35 års erfarenhet som föreläsare och har medverkat i flera radio- och TV-program. Vi erbjuder en Live Talk Show med Dr John på temat Hitta medarbetarnas styrkor.


Hitta medarbetarnas styrkor

Föreläsningen kan bokas för hela arbetsplaten och genomföras i såväl stora som för små grupper.

Hester Renouf

Samverkan och arbetsglädje

 

Hester Renouf är konsult med bred erfarenhet av arbete med samtal i olika grupperingar och yrkessituationer. Hon är utbildad i England på Center for Social Development. Vi på Spiran kan erbjuda följande utbildningar med Hester Renouf:

Att hantera nödvändiga konflikter

Att utveckla kreativitet och arbetsglädje

Pengar i mitt liv - mitt förhållande till pengar

Storytelling

Teamutveckling genom biografi

Samtalsmetodik för yrkeslivet

  

Ann-Katrin Ström

Coachande Ledarskap

 

Ann-Katrin Ström är utbildningskonsult med lång erfarenhet av att arbeta med individ- och grupputveckling. Hon är egenföretagare och utbildad i psykosyntes och marknadsföring. Vi på Spiran kan erbjuda följande utbildningar med Ann-Katrin Ström:

Coachande ledarskap

Marknadsföring för små företag

Mindfulness

Motivation och arbetsglädje i förändringstider

  

Håkan Thorsén

 

Etik och Moral

 

Håkan Thorsén är fil dr. vid Örebro universitet. Han är flitigt anlitad och en mycket fängslande föreläsare inom området etik och moral. Vi på Spiran kan erbjuda följande utbildningar med Håkan Thorsén:

Etik och moral

  

  

Lolo Lindström

Kommunikation

 

Lolo Lindström bygger sin verksamhet på kompetens och engagemang och följer kontinuerligt ny forskning. Drivkraften är att få medmänniskor att växa av ökad kunskap och insikt. Lolo är fil.mag. och sedan1991 undervisar hon inom områdena professionell kommunikation och psykosocial arbetsmiljö. Vi på Spiran kan erbuda följande utbildningar med Lolo Lindström:

Samtalsmetodik 

Medarbetarsamtal

Mötesteknik

Skriva i tjänsten

Krishantering och svåra samtal


  

Joar Helgöy

Ledarutveckling

 

Joar Helgöy är utbildningskonsult och företagsekonom. Han har lång erfarenhet av företagsledning och som VD för ledande företag i Norden. Vi på Spiran kan erbjuda följande utbildningar med Joar Helgöy:

Kundservice och bemötande

Arbetsledning, Att se, bli sedd och agera

  

Leffe Larsson

Arbetsmiljö

Leffe Larsson brinner för arbetsmiljöarbetet. Han har en bakgrund som arbetsledare, som personalman och utbildare hos Volvo PV och har bred erfarenhet som kursledare i ämnet. Han är Diplomerad handledare för BAM, Bättre arbetsmiljö.

Bättre arbetsmiljö för ökad lönsamhet och arbetsglädje

Berndt Sundsten

Presentationsteknik och Retorik

 

Bernt Sundsten är utbildningskonsult och författare. Han har mångårig erfarenhet som kursledare och har utbildat personal såväl inom kommunala förvaltningar, statliga verk och skolor som privata företag. Vi på Spiran kan erbjuda följande kurser med Bernt Sundsten:

Media - Att möta pressen i med och motgång

Retorik för chefer

Retorik för lärare

Retorik för säljare

Retorik i arbetslivet

Presentationsteknik - Att tala inför grupp

Retorik, konsten att övertyga

  

Stefan Olsson

Kommunal juridik

 

Stefan Olsson Har tidigare arbetat som stadsjurist i Örebro kommun. Han har lång och bred erfarenhet av kommunaljuridiskt arbete. Han har även tjänstgjort många år som sekreterare i kommunfullmäktige. Vi på spiran kan erbjuda följande utbildningar med Stefan Olsson: 

Juridik för nämndsekreterare

Utbildning för förtroendevalda inför ny mandatperiod 

Niklas Tiedermann

Offentlighet och sekretess

Niklas Tiedermann är kommunjurist i Hallsbergs kommun sedan 15 år. Dessförinnan arbetade han vid länsrätt under flera år, tidvis med uppdrag inom Domstolsverket. Han har utbildat inom en rad olika områden inom juridiken.

Offentlighet och sekretess

Sigun Sjöberg 

Telefoni och Reception

 

Sigun Sjöberg är utbildningskonsult med lång erfarenhet av telefonist- och receptionistutbildning. Sigun har akademisk utbildning inom pedagogik, kommunikation, stadskunskap och historia och är utbildad inom NLP. Hon har arbetat som utvecklingskonsult sedan 2000. Ett av hennes huvudområden är extern kommunikation såsom kundservice, försäljning och kundkommunikation. Vi på spiran kan erbjuda följande utbildning med Sigun Sjöberg:

Utbildning för telefonist och kundservicepersonal 

  

Margareta Rosengren 

Kostutbildning

 

Margareta Rosengren är pedagogen som driver den vegetariska restaurangen Rosengrens Skafferi. Hon arbetar med utbildning inom området vegetarisk mat och örter och kryddor. Vi på spiran kan erbjuda följande utbildningar med Margareta Rosengren:

Klimatsmart vegetarisk mat med örter och kryddor

Positiva måltider för äldre

  

Inga-Lill Nilsberth 

Skolledarutveckling 

 

Inga-Lill Nilsberth är en välkänd skolprofil i Örebro Hon är utbildad lärare och ledare. Inga-Lill har många års erfarenhet som lärare, rektor, gymnasiechef och skolchef inom skolans alla verksamhetsformer och i olika kommuner. Hon arbetade som programchef för Barn och utbildning i Örebro kommun tom 2010 och arbetar numera som konsultstöd. Vi på spiran kan erbjuda följande utbildningar med Inga-Lill Nielsberth:

Hur nuvarande läraravtal - blir en framgångsfaktor för både lärare och elever

  

Maria Comstedt

Projektutbildning

 

Maria Comstedt är professionell projektledare. Hon hämtar sin kunskap från alla de hundratals projekt som hon själv har lett som VD för Destination Örebro och som egenföretagare. Maria föreläser med glimten i ögat om hur man leder kreativa projekt framåt. Vi på spiran kan erbjuda följande utbildningar med Maria Comstedt:

Projektledning

  

Anna-Karin Pantzar 

Kundservice

 

Anna-Karin Pantzar har arbetat med service och bemötande inom turism, hotell och resenäringen under många år. Hon jobbar på hotell med försäljning och marknadsföring och har vidareutvecklat sina kunskaper inom området. Vi på Spiran kan erbjuda följande utbildningar med Anna-Karin Pantzar:

Service och bemötande - det levande varumärket 

Lena Montgomery-Cederhielm

Carita af Ekenstam

Lena Momtgomery-Cerderhielm, ägare och konsult på Montgomery urval. Lena har lång erfarenhet av att arbeta med rekrytering och med ledarutveckling. Hon genomför regelbundet tester inför rekrytering och personalig utveckling t.ex. Myers Briggs. Med utgångspunkt från testet Service F leder hon utbildningar kring service och bemötande.  
Carita af Ekenstam är utbildningskonsult och beteendevetare. Carita har i mer än 25 år arbetat som kursledare, handledare och coach inom framförallt områdena ledarskap/projektledning, personlig utveckling, grupputveckling och konflikthantering samt servide och kundbemötande. "Att arbeta med förändring och utveckling är spännande, roligt och utvecklande och jag känner mig verkligen privilegierad som får bidra till att såväl individer som organisationer växer". Vi på Spiran erbjuder följande utbildning med Lena och Carita:

Professionellt Förhållningssätt i bemötande och service.

Lena Brodal

Peter Lundholm

Utveckling genom samverkan

 

Lena Brodal är socionom med vidareutbildning i familjeterapi och mångårig erfarenhet av arbete med familjer i kris.
Peter Lundholm är speciallärare med mångårig erfarenhet av utbildning, organisations och verksamhetsutveckling inom skola, friskola och kommunal förvaltning utifrån familj och/eller personal i kris.

De kommer båda från Socialekologiskt forum. Vi på Spiran kan erbjuda följande utbildningar med Lena Brodal och Peter Lundholm:

AXETmodellen

Att arbeta inom förskolan -möjligheter och utmaningar

Kontakta oss på telefon 019-26 26 33 eller via e-post info@spiran.se