Spiran 25 år som kompetensutvecklare

2013 har Spiran Kompetensutveckling arbetat under mer än 25 år som kompetensutvecklare. Vi erbjuder ett stort antal kurser inom ledar- och verksamhetsutveckling, personlig utveckling och specialistutbildning. Alla våra öppna kurser äger rum i lokaler centralt i Örebro. Våra utbildningar håller hög kvalitet och vi är måna om att skapa goda relationer med våra kunder. Under flera år har Spiran Kompetensutveckling AB tilldelats högsta kreditvärdighet AAA-rating av kreditvärderingsinstitutet Soliditet.

 

spiranspiran

Talarförmedling och personlig service

Allt fler vill ha utbildning förlagd till den egna arbetsplatsen för en hel grupp av arbetsledare, chefer eller annan personal vid samma tillfälle. Vi på Spiran har i tjugofem års tid förmedlat skräddarsydd kompetensutveckling inom olika områden till företag och organisationer.  Samtliga kurser i vår kurskalender kan genomföras skräddarsytt. Detta är idag den största delen av vår verksamhet. 

Våra föreläsare har hög kvalitet såväl när det gäller kunskap som pedagogik och tillför din konferens spännande mervärden inom skilda områden, t.ex. ledarutveckling, grupputveckling, retorik, presentationsteknik, etik,bemötande och service samt svenska och juridik. Vi har många olika föreläsare att erbjuda utifrån kundens behov och önskemål.

spiran

Kvalitetspolicy

För Spiran Kompetensutveckling AB är det viktigt att erbjuda kunder, uppdragsgivare och kursdeltagare rätt kvalitet i alla åtaganden.

Vi skall:

 • vara lyhörda för kundens önskemål
 • prioritera långsiktiga relationer
 • tillsammans med kund upprätta uppföljningsbara mål för uppdragen
 • under en utbildning ha fortlöpande kontakt med kursledare och kursdeltagare
 • efter utbildning genomföra utvärderingsenkäter och återkoppla till uppdragsgivare
 • lära av andra genom att följa utvecklingen i omvärlden
 • visa vår respekt för kund och kursdeltagare i uppträdande och kommunikation
 • kontinuerligt anpassa och utveckla våra tjänster efter samhällets och marknadens krav
 • välja konsulter, utbildare och samarbetspartners som delar Spirans kvalitetsambitioner.

Miljöpolicy

De övergripande målen är att genomföra utbildningar och konsultuppdrag med minsta möjliga miljöbelastning

Detta uppnår vi genom att:

 • Vi hushåller med resurser och energi
 • Vi uppfyller lagar och förordningar inom miljöområdet
 • Vi källsorterar avfall
 • Vi anlitar leverantörer och underentreprenörer vars miljöpolicy överensstämmer med vår
 • Vi stimulerar konsulter och anställda till ett ökat miljöengagemang
 • Vi väljer färdsätt med miljövänligaste transportmedel
 • Vi har ett nära samspel med kunder och intressenter om miljöfrågor.

Se bilder från en av de mässor vi deltagit i  här.

Vi är även knutna till Transfer som förmedlar föreläsare till skolor. Läs mer på http://www.transfer.nu/