Samtalsmetodik för yrkeslivet

Vänder sig till

Kursen riktar sig till dig som använder samtalet som en del i dina arbetsverktyg. Såsom personal inom olika vårdyrken, skolpersonal, församlingsanställda, personal i arbetsledande funktion, personalansvariga m fl. som önskar förbättra sin förmåga att genomföra motiverande, stödjande och problemlösande samtal på arbetsplatsen.

Syfte

Att ge kunskap om olika samtals- och kommunikationsmetoder med individer och grupper.
Att praktiskt öva på olika samtalssituationer och testa olika metoder.
Att bearbeta egna upplevelser och reaktioner för att vidareutveckla sin förmåga att utföra samtalen.
Att uppmärksamma etiska förhållningssätt, personlig integritet och tystnadsplikt.

Innehåll

Föreläsningar om människans utveckling, olika samtalsmetoder, krissituationer och bedömning av bearbetningsmöjligheter.
Praktisk övning i olika samtalsmetoder via rollspel med efterföljande diskussioner om samtalets struktur, mål, inlevelse, motstånd, motivation mm.
Individuell reflektion: hur påverkas jag i samtalssituationer; vad behöver jag göra för att utveckla min professionalitet?

Undervisningsform

Kortare inlägg som utgångspunkt för samtal kring erfarenheter och frågor.
Olika slags övningar som kan belysa frågeställningarna.
Situationsspel där vi under betryggande former får tillfälle att pröva presenterade metoder.