Kurskalender

Vårt kursutbud

Här listas alla öppna kurser. Klicka på en kursbeskrivning för att läsa mer om kursen och för att anmäla Er.Ledarutveckling / Verksamhetsutveckling

2015-09-03 - 2015-09-04 Chefsutveckling Tolv utbildningsdagar under ett år att tillsammans med andra chefer utveckla ditt personliga ledarskap för att bli säkrare i din roll. Att vara chef är ett uppdrag som innefattar ett stort förtroende. Det är ett spännande och ansvarsfyllt arbete och kan vara ett viktigt steg i karriären. Som chef ställs du dagligen inför situationer där det förväntas av dig att du är en stabil och trygg ledare. Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare och till blivande ledare som vill utvecklas i sitt ledarskap. Våra kursledare har stor erfarenhet av ledarskap i praktiken, inom varierande områden och på olika nivåer. Metodiken bygger på problembaserat lärande där teori och praktik integreras till en helhet. Tillfällen ges till reflektion och diskussion.Utbildningen följs av fyra nätverksträffar. Tanken är att detta nätverk ska kunna fortleva för att ge personligt stöd i praktiken. Fullföljd utbildning berättigar till diplom. Datum för nästa kursomgång 29-30 januari 2015. 2015-09-15 - 2015-09-29 Arbetsledning - fördjupningskurs En uppföljningskurs i arbetsledning för tidigare kursdeltagare på kursen Arbetsledning - att se, bli sedd och agera. Vi fortsätter i denna utbildning med - att se mer och bli ännu tydligare i rollen. 2015-09-18 Att leda i vardagen - att organisera, strukturera och effektivisera Utildningen omfattar en heldag. Du får lära dig metoder som stärker ditt personliga ledarskap. Utbildningen ger dig konkreta kunskaper om hur du leder din verksamhet effektivt. Teori och praktik varvas och tillfällen ges till övning på konkreta vardagssituationer. 2015-09-22 - 2015-09-23 Arbetsledning - Att se, bli sedd och agera En grundkurs i arbetsledning som omfattar två dagar och vänder sig till första linjens chefer och arbetsledare. Målet med kursen är att ge större trygghet i rollen, handlingsberedskap, verktyg samt "ledarverktyg" som förmedlar kraft och mod att leda. Vi arbetar med små grupper om ca 12 personer för att du själv bättre skall kunna vara aktiv och ta del av såväl samtal som läroprocess. 2015-10-02 Ledarskapets retorik Sättet att kommunicera är din framgångsfaktor som chef. Kommunicerar gör du med både ord och kroppsspråk. Utbildningen vänder sig till dig som är ledare eller chef oavsett nivå. Kursen ger dig nycklarna till professionell kommunikation. Kort och gott en strategi för att bli en bättre chef när det gäller att kommunicera.

Social och organisatorisk kompetens

2015-10-06 Konkurrensutsatt verksamhet Måste alla vara säljande i en konkurrensutsatt verksamhet? Allt fler verksamheter konkurrensutsätts bland annat inom skola, vård och omsorg. Vad innebär det för dig som anställd och hur rustar du dig på bästa sätt för att möta de krav och situationer du ställs inför. Utbildningen omfattar en heldag. 2015-10-09 En heldag med äldre i centrum Efter önskemål har Spiran Kompetensutveckling AB och I-L Nilsberth AB tagit initiativ till en konferens där målgruppen är medarbetare i och ansvariga för äldreomsorg och äldrevård, offentlig eller privat. Dagen innehåller en mix av föreläsare, myndigheter, forskare och praktiker. Syftet med dagen är att sprida erfarenheter om aktuell forskning och att bidra med goda exempel från verksamheter som prövar nya väger. Dagen genomförs på Conventum, centralt i Örebro. 2015-10-20 Att skapa en verksamhetsplan Att skapa en verksamhetsplan som är hållbar och realistisk. Hur många verksamhetsplaner har inte blivit olästa, oförstådda, orealistiska och ogenomförda? Kursens syfte är att ge dig en strukturerad och enkel metod för att skapa en hållbar och realistisk Verksamhetsplan som underlättar för att nå verksamhetens uppsatta mål. 2015-10-22 - 2015-10-23 Presentationsteknik - Att tala inför grupp Presentations- och framförandeteknik för dig som inte har stor vana vid att tala inför en grupp. Kursen vänder sig till dig som känner osäkerhet eller nervositet för att tala inför en grupp. Utbildningen ger konkret kunskap och tips på hur man åstadkommer olika typer av presentationer, anpassade till situationen. Under kursen övar vi på deltagarnas situationer i vardagen. Alla övningar sker i ett positivt klimat med tydlig återkoppling och vägledning hur man förbättrar förmågan att tala övertygande. Efter genomgången utbildning behärskar deltagaren en teknik som förbättrar förmågan till vinnande, lediga och framgångsrika presentationer både i små och stora sammanhang. Utbildningen sker i en liten grupp med ett begränsat antal platser. 2015-11-19 - 2015-11-20 Retorik konsten att övertyga Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga och säkerhet i att övertyga i tal, att finna de rätta argumenten och öka kraften i budskapet för att nå fram till dina åhörare. Du kommer till en ovanligt trevlig kurs som ger dig allt du behöver veta för att bli en mycket uppskattad talare! Efter kursen har du ökat förmågan att analysera retoriska situationer. Du har lärt dig ett antal språkliga verktyg som ökar kraften i budskapet. Du känner dig säkrare och effektivare i talsituationer genom att ha fått kunskap om improvisationens struktur och logik. Du har en fördjupad kunskap om hur du använder retoriken i dina talarsituationer. Du har helt enkelt blivit en mycket bättre talare! 2016-02-05 Fritids lyfter - en konferens om fritidsverksamhet En heldag om fritidshemsverksamhet. Konferensen vänder sig till alla som arbetar med eller ansvarar för fritidshemsverksamhet. Programmet bildar en "röd tråd" genom medverkan av forskare, praktiker och myndigheter. Vi får svar på frågor som Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Hur ska vi räcka till? Temat i år bygger på förverkligande av innehållet i Allmänna råd för fritidshem. Konferensen äger rum centralt i Örebro.

Specialistutbildning

2015-10-14 Juridik för nämndsekreterare Kursen ska inspirera dig och stimulera intresset för juridiken och formerna för nämndarbetet och genom de kunskaper kursen ger bidra till en ökad säkerhet och arbetsglädje i rollen som nämndsekreterare. Utbildningen omfattar en heldag och är upplagd för att passa både dig som är helt ny i rollen som nämndsekreterare och dig med lång erfarenhet av nämndarbete.