Retorik konsten att övertyga

- Konsten att tala, framträda och övertyga

Kursen hjälper dig att lyfta dina presentationer till nya höjder genom att börja tänka som de professionella talskrivarna.

Under två dagar får du redskapen och verktygen som ökar effekten vid alla slags presentationer och föredragningar. Du får kunskap, medel och metoder för att utvecklas till en professionell talare.

Vänder sig till

Kursen vänder sig till dig som idag håller presentationer och vill utveckla din förmåga och säkerhet i att övertyga i tal, att finna de rätta argumenten och öka kraften i budskapet för att nå fram till dina åhörare. Du vill öka din förmåga att övertyga, argumentera och tala för din sak. Du vill utveckla din helhet som talare och bli säkrare på att budskapet går fram. Kursen är till för dig som behöver göra professionella presentationer i stora som små sammanhang.

Mål

Utbildningen ger dig retoriska kunskaper och strategier för att lyckas och stärker din förmåga att övertyga i olika talsituationer. Du får konkret kunskap och tips på hur du planerar och genomför olika talarsituationer, i större som mindre sammanhang. Syftet är att du ska få största möjliga utbyte och inspiration till dina framtida egna tal och framföranden.

Innehåll

Vi arbetar med korta teoripass och utnyttjar olika metoder och inlärningsformer på ett genomtänkt sätt. Du får många tillfällen att träna i olika talarsituationer och få återkoppling från andra kursdeltagare och kursledare. Vi arbetar i ett positivt klimat och gör professionella utvärderingar för varje steg.

 • Hur du utvecklar och förädlar din personliga talarstil. Kunskaper om retorikens system och tips för att bli en bättre talare.
 • Hur du förbereder din presentation, disponerar talet och finner strukturen
 • Hur du söker, värderar och använder argument i din presentation
 • Hur du anpassar och strukturerar materialet till just din publik
 • Olika talarsituationer - förberedda och oförberedda
 • Varför tror vi på någon - vad är det som övertygar?
 • Formuleringskonst - konsten att göra språket attraktivt
 • Improvisationens konst och strategi
 • Hur du blir övertygande utan att vara påstridig
 • Hjälpmedel som hjälper
 • Strukturera dina budskap efter retorikens regler
 • Så värmer du budskapet så att det når fram
 • Hur du använder ditt kroppsspråk för att förstärka
 • Behärska retoriska metoder för att påverka din omgivning
 • Använda språket och språkliga finesser på ett effektivt sätt
 • Argumentera och diskutera framgångsrikt
 • Starka inledningar och effektfulla avslut

Resultat

Du kommer till en ovanligt trevlig kurs som ger dig allt du behöver veta för att bli en mycket uppskattad talare! Efter kursen har du ökat förmågan att analysera retoriska situationer. Du har lärt dig ett antal språkliga verktyg som ökar kraften i budskapet. Du känner dig säkrare och effektivare i talsituationer genom att ha fått kunskap om improvisationens struktur och logik. Du har en fördjupad kunskap om hur du använder retoriken i dina talarsituationer.

Du har lärt dig att argumentera bättre och att analysera andras argumentation det ger mervärde att ha lärt dig något som gör att du uppfattar mer än den vanlige iakttagaren. Du har helt enkelt blivit en mycket bättre talare!

Uppföljning

För dig som känner att du vill få maximal effekt av dina framträdanden erbjuder vi dig individuell retorikcoachning som en fortsättning på kursen. Då får du professionell coachning utformad just för dig inför, under och efter ett för dig viktigt framförande.

Några synpunkter från deltagare på vårt senaste kurstillfälle:

Full pott våra senaste kurstillfällen. 100% supernöjda kursdeltagare:

Bra blandning mellan teori och praktik. Fått ett nytt tänkt och framförallt en struktur att följa. Ett bra upplägg där innehållet hela tiden byggs på med nya delar.
Joakim Bergman, Hummelstaskolan Enköpings kommun

Stort engagemang och kunskap hos kursledaren. Mycket praktiska övningar med feedback.
Linnea Jakobsson Stadsbyggnad Örebro kommun

Bra med mycket praktisk övningar av den teori man gått igenom.
Madelene Thuresson Örebro kommun 

Jag tycker att upplägget var perfekt.

Dagarna har varit mycket intressanta och givande. Mycket bra verktyg, framför allt dispositionen för argumentationsteknik.

Bra mix mellan fakta och övningar. Bra struktur. Bra genomgångar. 


Bra utbildning som överträffade mina förväntningar.
Lena Jaeger, Lena Jaeger Processconsulting AB

Jättebra och nyttig kurs.
Åse Tangen, Bromma stadsdelsförvaltning

Bra med små grupper i denna typ av utbildning.
Annika Elamson, Örebro Bostäder

Allt har varit bra, bra grupp och bra lärare. Positiv upplevelse.
Sinikka Aurto-Mattisen, City Nurse

De praktiska exemplen var bra och mycket lärorika. Mycket bra kursledare. Saknar inget, skulle inte klara av mer information.
Magnus Wallgren, Karlstads kommun

PDF

Öppna information som PDF HÄR