Presentationsteknik - Att tala inför grupp

- Presentations- och framförandeteknik
Att tala inför grupp

  

Vänder sig till

Kursen vänder sig till dig som känner osäkerhet eller nervositet för att tala inför en grupp. Utbildningen sker i en liten grupp med ett begränsat antal platser.

Mål

Kursen ger dig grundläggande kunskaper och metoder för att lyckas nå ut med ditt budskap. Du får individuell rådgivning, vägledning, goda råd och en stabil grund att stå på för att stärka din förmåga att tala inför andra med en ledig och vinnande presentationsteknik.

Pedagogik

Utbildningen består av korta teoripass kombinerade med övningar i framförandeteknik. Du får träna praktiskt och du får professionell återkoppling från kursledaren och från de andra deltagana utifrån en mall. Som återkoppling på din utveckling spelar vi in din presentation dag 2 på DVD. Du får med dig din film hem, vi ser den inte tillsammans.

Innehåll

Stor vikt läggs vid konkretisering av hur budskap når fram till mottagaren. Kursen ger mycket konkreta strategier som förbättrar de olika stegen i en presentation.

 • Att förbereda sig inför en presentation
 • Hur du förbereder din presentation, publik och lokal
 • Hur du anpassar och strukturerar materialet till lyssnaren
 • Hur du skapar en bra publikkontakt
 • Hur du hanterar olika situationer som kan uppstå
 • Dispositionen - grunden för tydlighet
 • Så blir du avslappnad och trygg i ditt framförande
 • Att vara i centrum och presentera
 • Hur man använder och vänder nervositeten till en styrka
 • Hur du blir övertygande utan att vara påstridig
 • Utnyttja kroppsspråket - rösten, talet och språket som resurser
 • Att använda hjälpmedel
 • Hur man med olika medel ökar lyssnarnas uppmärksamhet
 • Hur man med enkla medel kan läsa av hur man uppfattas av publiken
 • Hur man får andra att lyssna

Efter genomgången utbildning behärskar deltagaren en teknik som förbättrar förmågan till vinnande, lediga och framgångsrika presentationer både i små och stora sammanhang.

Nytta

Utbildningen ger konkret kunskap och tips på hur man åstadkommer olika typer av presentationer, anpassade till situationen. Under kursen övar vi på deltagarnas situationer i vardagen. Alla övningar sker i ett positivt klimat med tydlig återkoppling och vägledning hur man förbättrar förmågan att tala övertygande. 

Några synpunkter från deltagare på våra senaste kurstillfällen:

Teori varvat med praktiska uppgifter i perfekt lagom tid. Kursledaren gav bra feedback och tips på hur man kan utmana sig och presentationen.
Caroline Ivenäs, Örebro kommun utvecklingsenheten

Saknade inget! Kursen var över min förväntan.
Frida Johansson Torsby kommun ekonomikontoret

Tack till kursledaren, både personligt och proffsigt utförande.
Margareta Fintling, Arbetsförmedlingen Rehab Örebro 

4,8 av max 5 vid många kurstillfällen. ´"Kursen var mycket bättre än vad jag trodde. Mycket bra kursledare. Jag tappade inte koncentrationen en enda minut." 

Jag saknade ingenting. Två fantastiska dagar.
Asim Krak, Örebro Bostäder AB

Jag har inte saknat något. Det var en riktigt bra utbildning som jag känner att jag kommer att ha stor nytta av. Duktig kursledare med myket egna erfarenheter. Bra med liten grupp.
Carolina Lundin, Akzon Nobel Functional Chemicals AB

Överträffade alla mina förväntningar! Har aldrig varit på en kurs där tiden "bara försvann", man var med hela tiden och det var så givande.
Natalie Jansson, Statistiska Centralbyrån

Väldigt nyttigt, jag kommer absolut att träna mer och göra manus.
Gunn Wentzel, Örebro kommun

Jag tycker att jag blivit utmanad på ett positivt sätt, fått ideér och bra kursmaterial.
Mattias Engström, Svenska Kyrkan i Örebro

Presentationsteknik

PDF

Öppna information som PDF HÄR