Arbetsledning - fördjupningskurs

En uppföljningskurs i arbetsledning för tidigare kursdeltagare på kursen Arbetsledning

Vi började med - att se, bli sedd och agera och vi fortsätter med - att se mer och bli ännu tydligare i rollen.

Greppet är vidare att vi ser bakåt för att kunna nå längre framåt. med andra ord så repeterar vi huvudpunkter från den tidigare kursen i Arbetsledning som ingång till den nya, där deltagarna får prioritera vad som är mest angeläget för gruppen.

Några frågor kommer att skickas ut till dig en vecka innan kursstart och vi vill att du reflekterar kring dessa utifrån din arbetssituation. Du tar med dig dina funderingar till kursen och frågorna kommer sedan att tas upp och gås igenom under utbildningens gång.

Ramen för kursen:

  • Vad tog du med dig från den tidigare kursen i Arbetsledning?
  • Kommer du ihåg att vi hade en "verktygslåda"?
  • Har du letat efter eller sett "chefens nycklar" i din vardag?
  • Motivering - vad betyder det i en aktuell arbetssituation?
  • Kommunikation och ansvar i organisationen - uppåt/neråt. Vad är min roll och andel i att det fungerar?

Vi jobbar tillsammans med dessa och era egna frågor. Vi delar upp det hela på två dagar med ca 14 dagars mellanrum för egen reflektion och fundering samt anpassning till din arbetssituation. Med andra ord vill vi erbjuda dig en fördjupning i de frågor du själv känner att du skulle behöva både stöd och reflektion runt.

Vågar du utmana dig själv?