AXET modellen Ett verktyg för samverkan Samhälle-Barn och Ungdom

Har ni prövat Axet modellen?

Att vara ung är inte alltid så lätt - ibland går allt fel!

Vem eller vilka griper då in för att ställa allt tillrätta? Det krävs en hel by för att fostra ett barn - tillsammans kan vi göra mer. Med den drabbade och familjens intressen i centrum för allas gemensamma strävan. Där alla har samma fokus.
Axet modellen
Axet modellen startade som ett förvaltningsövergripande samverkansprojekt. Syftet var att skapa nära samarbeten mellan skola, socialtjänst, fritid, BUP och polis. Koncepten är användbara både i den lilla enheten och i verksamheten som helhet. Arbetssättet har uppmärksammats på flera olika sätt och används nu som modell för verksamheter i andra kommuner.

Från idé till praktisk verksamhet
Genom att komma från flera förvaltningar där alla har samma övergripande mål bildades Axet en modell för samverkan. Ungdomarna och deras familj skulle mötas utifrån nytänkande, samarbete och helhet, detta på en neutral mötesarena.

                                   Smiley face

Effektivare arbetssätt
När barn och ungdomar hamnar i problem eller dilemman, utmanas vuxenvärlden runt dem. De privata och de professionella nätverken sätts på prov. Samtliga försöker hitta vägar och lösningar utifrån sin roll eller sitt uppdrag. Många bra insatser genomförs men helhetsbilden saknas. Axet modellen visar på vägar för att ta tillvara på olika synsätt, perspektiv och kompetenser. När vi kan samverka och uppnå en utvecklande dialog.

Under dagen arbetar vi med inre och yttre förutsättningar för samverkan: 

Hur förhåller vi oss till

 • Grundidén
 • Ledstjärnan
 • Uppdraget
 • Mål

Hur möter vi omvärldens 

 • Krav
 • Förväntningar
 • Behov

Hur möter vi varandra

 • Samarbete, så kan olikheter bli en tillgång
 • Kommunikation
 • Organisation, nätverkets betydelse för barns och ungdomars utveckling.
 • Struktur

Våra metoder bygger på många års erfarenheter av teamarbete socionom / pedagog. Konferensen fokuserar på hur vi kan ta tillvara på olika synsätt, perspektiv och kompetenser.

Vänder sig till
Alla som arbetar med barn och ungdomar inom olika verksamheter som skola, förskola, fritidsverksamhet, socialtjänst, sjukvård och polis.

Under dagen delar vi med oss av de verktyg och metoder som vi arbetat med genom åren. Koncepten är användbara både i den lilla enheten och i verksamheten som helhet.   

Övrigt
Vi skräddarsyr ovanstående innehåll utifrån enskilda verksamheters behov och genomför utbildningen på t ex studiedagar, personalutvecklingsdagar eller motsvarande. Kontakta oss för offert och referenser.

Synpunkter från tidigare deltagare:

Utifrån utbildningen vill vi gärna gå vidare med Axet-modellen i vår kommun.
Rigmor Bewö-Lundblad, skolchef och Risto Haapala, socialchef.

PDF

Öppna information som PDF HÄR