Juridik för nämndsekreterare

Vänder sig till
Sekreterare i kommunens styrelser och nämnder. Utbildningen omfattar en heldag och är upplagd för att passa både dig som är helt ny i rollen som nämndsekreterare och dig med lång erfarenhet av nämndarbete.

Mål
Kursen ska inspirera dig och stimulera intresset för juridiken och formerna för nämndarbetet och genom de kunskaper kursen ger bidra till en ökad säkerhet och arbetsglädje i rollen som nämndsekreterare.

Innehåll

 • sammanträdets juridik samt mötestekniken
 • förhållandet ordförande/sekreterare samt politisk majoritet/minoritet
 • beredningsförfarandet samt diarieföring och ärendegång
 • beslutsförfarandet
 • protokollet och dess utformning
 • nämndreglementet och beslutsdelegation
 • myndighetsutövning/förvaltningslag/besvärsformer
 • offentlighetsprincipen och sekretessregleringen utifrån sekreterarrollen
 • personuppgiftslagen (PUL) ur ett nämndperspektiv
 • nämndsekreterarens juridiska ansvar
 • förhållandet till massmedia

Övrigt
Kursen kan även anordnas i er kommun. Som beställare bestämmer ni över kursinnehåll och hur olika ämnen i utbildningen ska prioriteras och behandlas. - Kursdokumentationen, som är omfattande, kan utformas efter era behov.

Några synpunkter från deltagare vid vårt senaste kurstillfälle:

Mycket njöjd med hela kursen. Stefan är en mycket bra kursledare.
Eva Nilsson, Osby kommun 

Mycket bra föreläsare, intressant, aktuell utbildning.
Sara Svenningsson, Habo kommun

En stor ros.
Ewa-Karin Skagerlind, Hallbergs kommun

Jag fick med mig verktyg som jag kan använda i mitt arbete framigenom.
Lisa Högkvist, Munkfors kommun