Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Nuvanrande programperiod omfattar 2014-2020. I den nya programperioden är Europa 2020 ett viktigt dokument. Målen i tillväxtstrategin ska genomföras utifrån tre prioriteringar
Smart tillväxt
Hållbar tillväxt
Tillväxt för alla.
Diskussionerna pågår för fullt om det nya programförslaget och någon utlysning blir inte aktuell förrän våren 2015.

Under perioden 2007-2013 har Socialfonden satsat cirka 6,2 miljarder kronor i Sverige. Sverige har bidragit med lika mycket i offentliga medel. Sammanlagt har över 12 miljarder kronor satsats på att hjälpa människor att stärka sin kompetens och förbättra sina utsikter till arbete. Visionen är ett samhälle med arbete och nya möjligheter för alla.

Inom Spiran har vi länge arbetat med att utveckla företag och organisationer. Synsättet har alltid varit att utgå från medarbetarna, höja deras kompetens och att få dem delaktiga i processen.

Under projektperioden 2007-2013 har Socialfonden finansierat projekt för kompetensutveckling av sysselsatta och projekt för dem som har allra svårast att få ett arbete. Alla projekt ska beakta jämställdhet och tillgänglighet för personer med funktionshinder. Kompetensutvecklingsprojekt som underlättar för sysselsatta kvinnor och män att utvecklas i takt med arbetslivets krav har prioriterats. Även utbildning som bidrar till ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och hur man kan undvika långtidssjukskrivningar har prioriterats.

Åtta regioner - åtta planer

Det finns åtta socialfondregioner som ska ta hänsyn till de behov och prioriteringar som gäller i varje region. Örebro län tillhör region Östra Mellansverige tillsammans med fyra ytterligare län. Regionkontoret ligger i Örebro. Läs mer på ESF-rådets hemsida.  Esf-rådet

EU-stöd för kompetensutveckling och entreprenörskap

Spiran Kompetensutveckling AB var upphandlat av lärcentra i Örebro Län och har hjälpt till med  förprojektering för olika företag och myndigheter. Vi på Spiran har även haft ett ramavtal med APel Fou och har under den förra programperioden anlitas för processtöd och lärandeorganisation i EU-projekt.

Se bilder från vår informationsträff för företagare som fått EU-stöd för kompetensutveckling här.

Vi har under den förra programperioden hjälpt till att formulera ansökan för nio olika projekt. Av dessa har nio behandlats och åtta har blivit beviljade.  Tillsammans har de beviljats ca 69 miljoner kronor i kompetensutvecklingsstöd.  

Varmt välkommen att ringa oss på telefon 019-26 26 33, mobil 070-34 37 956 eller via e-post synnove.andersson@spiran.se 


maskros