Aktuellt

Spiran kompetensutveckling AB har arbetat över 25 år som kompetensutvecklare och är i dag ett av Örebros mest anlitade utbildningsföretag. Vi anordnar kurser inom inom ledarskap, arbetsledarutbildning, samtalsmetodik, teamutveckling, projektarbete, retorik, presentationsteknik, personlig utveckling, etik, juridik mm.Vi har ett stort nätverk av Sveriges främsta föreläsare. Våra föreläsare har hög pedagogisk kompetens, samtidigt som de är erfarna och specialiserade inom respektive område.

Aktuellt på Spiran

Chefsutveckling. Nästa kursstart 3 september 2015.

"Mycket kompetenta kursledare. Ett mycket bra upplägg på kursen!!"

"Kan inte ge något ris. Bra föreläsare, lagom nivå, ni är bra på att skapa trygghet i gruppen"

"Man har alltid åkt hem med stort självförtroende och fullmatad med idéer och inspiration. 5+++++" 

 Läs mer om chefsutvecklingen här!

 

Äldrelyftet! En heldag med äldre i centrum. Fredag 9 oktober 2015 på Conventum, Örebro.

En konferens där målgruppen är medarbetare i och ansvariga för äldreomsorg och äldrevård, offentlig eller privat. Syftet med dagen är att sprida erfarenheter om aktuell forskning och att bidra med goda exempel från verksamheter som prövar nya vägar. 

Se kommentarer och titta på bilder från Äldrelyftet 2014. Läs mer här.

 

Nyheter.

Vi kompletterar vårt kursutbud med flera nyheter. Både med kurser som äger rum i Örebro och med företagsinterna utbildningar som kan genomföras på beställning för grupper hos dig. 

Följ oss gärna på Facebook för att ta del av nyheter och erbjudanden.

Nyheter i kursutbudet:

Retorik för chefer - ledarskapets retorik, 2 oktober 2015

Att leda i vardagen - att organisera, strukturera och effektivisera, 18 september 2015 

Att skapa en verksamhetsplan som är hållbar och realistisk, 20 oktober 2015

Konkurrensutsatt verksamhet  - måste alla vara säljande? 6 oktober 2015

Genusmedveten pedagogik i förskola och skola, genomförs på beställning

Utbildning i praktiskt skolledarskap

Vi har på mångas önskemål tagit fram en utbildning för skolledare. Den bygger på sex fristående moduler och är ett komplement till rektorsprogrammet.  Utbildningen hjälper dig att bli en säkrare ledare i det operativa vardagsarbetet.

De olika modulerna kan skräddarsys och genomföras hos dig.  Läs mer om utbildningen här. 

Utvecklingsarbete via meningsfulla möten:

Lena Brodal och Peter Lundholm
SEA, Socialekologiskt forum.

Tillsammans arbetar de med utgångspunkt från följande modell för verksamhets- grupp- och individutveckling. Hållbart utvecklingarbete förutsätter delaktighet. Vi låter processen ägas av de grupper vi möter och bygger på ett förhållningssätt där varje deltagare blir aktiv. Kontakta oss för offert och referenser.

Smiley face

Kursutbud

Alla aktuella kursstarter finns presenterade i vår kurskalender. Vi kompletterar ständigt med ny information.  Vi lämnar generösa grupprabatter. Om du anmäler fem deltagare till en kurs betalar du endast för fyra. Inför hösten erbjuder vi som vanligt flera nyheter i vårt kursutbud.

Talarförmedling 

Skräddarsytt och företagsintern utbildning 

Vi på Spiran erbjuder ett sort utbud av utbildningar och föreläsningar som kan anpassas efter dina önskemål som kund. Tillsammans skräddarsyr vi en fortbildningsdag eller en utbildning som passar behoven av kompetensutveckling på din arbetsplats. Alla våra utbildningar under rubrikerna kurser och skräddarsytt kan genomföras som företagsinterna kurser. Du kan även läsa mer om våra fantastiskt duktiga föreläsare i vår Talarförmedling

EU-stöd

Vi på Spiran arbetar som processtödjare i EU-finansierade kompetensutvecklingsprojekt inom Europeiska Socialfonden. Läs mer

Europiska socialfonden - programperiod 2014-2020

Flera av de ansökningar vi har hjälpt till med under föregående programperiod har beviljats EU-stöd i utlysningarna i Östra Mellansverige. Totalt har dessa projekt beviljats 69 miljoner i kompetensutvecklingsstöd. Det har inneburit stora möjligheter för lärande och utveckling i dessa organisationer.

Nuvarande programperiod omfattar 2014-2020. I den nya programperioden är Europa 2020 ett viktigt dokument. Målen i tillväxtstrategin ska genomföras utifrån tre prioriteringar
Smart tillväxt
Hållbar tillväxt
Tillväxt för alla.
Det nya programmet är nu färdigförhandlat.  Utlysningar kommer att göras med start våren 2015.