Aktuellt

Personalutbildning

Smiley face 

Spiran kompetensutveckling AB har arbetat över 25 år som kompetensutvecklare och är i dag ett av Örebros mest anlitade utbildningsföretag. Vi anordnar kurser inom inom ledarskap, arbetsledarutbildning, samtalsmetodik, teamutveckling, projektarbete, retorik, presentationsteknik, personlig utveckling, etik, juridik mm.Vi har ett stort nätverk av Sveriges främsta föreläsare. Våra föreläsare har hög pedagogisk kompetens, samtidigt som de är erfarna och specialiserade inom respektive område.

Spirans nyheter

Fritids lyfter! En heldag om fritidsverksamhet den 6 februari 2015.

Konferensen genomfördes för andra året och vi har fått många önskemål om att den bör upprepas även 2016. I konferensen medverkade  både Skolinspektionen och SKL, forskare och representanter från praktisk verksamhet. Även årets konferens var fulltecknad. En spännande dag där många deltagare tyckte att det var svårt att välja mellan olika seminarium. Läs mer om konferensen och titta på bilder från årets konferens.  Läs mer här. 

Vår utbildning i Juridik för nämndsekreterare genomfördes för en grupp mycket nöjda deltagare 11 februari.  

Chefsutveckling Nästa kursstart 3-4 september 2015 

Torsdag 27- fredag 28 november genomfördes de avslutande kursdagarna på Chefsutveckling 2014. Endast nätverksträffarna återstår. I samband med detta gjorde vi en skriftlig utvärdering. Här kommer några kommentarer från deltagarna detta år:

"Mycket kompetenta kursledare. Ett mycket bra upplägg på kursen!!"

"Kan inte ge något ris. Bra föreläsare, lagom nivå, ni är bra på att skapa trygghet i gruppen"

"Man har alltid åkt hem med stort självförtroende och fullmatad med idéer och inspiration. 5+++++" 

Nästa kursstart sker 3-4 september 2015 på internat. Läs mer om chefsutvecklingen här!

Äldrelyftet! En heldag med äldre i centrum
Conventum i Örebro kommer igen fredag 9 oktober 2015 klockan 9-16.30

En konferens där målgruppen är medarbetare i och ansvariga för äldreomsorg och äldrevård, offentlig eller privat. Syftet med dagen är att sprida erfarenheter om aktuell forskning och att bidra med goda exempel från verksamheter som prövar nya vägar.

Förra Äldrelyftet ägde rum fredag 7 november 2014

Redan på förmiddagen sade en av våra deltagare "Jag har fått massor med nya idéer. Nu vill jag bara hem och pröva" Andra kommentarer "Vilken skicklig föreläsare Underbart att lyssna till". Se fler kommentarer och titta på bilder från dagen. Läs mer här.

 

Välkommen att boka utbildningar.

Vi kompletterar vårt kursutbud med flera nyheter. Både med kurser som äger rum i Örebro och med företagsinterna utbildningar som kan genomföras på beställning för grupper hos dig. 

Följ oss gärna på Facebook för att ta del av nyheter och erbjudanden.

Nyheter i kursutbudet:

Retorik för chefer - ledarskapets retorik, 2 oktober 2015

Att leda i vardagen - att organisera, strukturera och effektivisera, 18 september 2015 

Att skapa en verksamhetsplan som är hållbar och realistisk, 20 oktober 2015

Konkurrensutsatt verksamhet  - måste alla vara säljande? 6 oktober 2015

Genusmedveten pedagogik i förskola och skola, genomförs på beställning

Utbildning i praktiskt skolledarskap

Vi har på mångas önskemål tagit fram en utbildning för skolledare. Den bygger på sex fristående moduler och är ett komplement till rektorsprogrammet.  Utbildningen hjälper dig att bli en säkrare ledare i det operativa vardagsarbetet.

De olika modulerna kan skräddarsys och genomföras hos dig.  Läs mer om utbildningen här. 

Utvecklingsarbete via meningsfulla möten:

Lena Brodal och Peter Lundholm
SEA, Socialekologiskt forum.

Tillsammans arbetar de med utgångspunkt från följande modell för verksamhets- grupp- och individutveckling. Hållbart utvecklingarbete förutsätter delaktighet. Vi låter processen ägas av de grupper vi möter och bygger på ett förhållningssätt där varje deltagare blir aktiv. Kontakta oss för offert och referenser.

 

Smiley face


Kursutbud

Alla aktuella kursstarter finns presenterade i vår kurskalender. Vi kompletterar ständigt med ny information.  Vi lämnar generösa grupprabatter. Om du anmäler fem deltagare till en kurs betalar du endast för fyra. Inför hösten erbjuder vi som vanligt flera nyheter i vårt kursutbud.

Talarförmedling 

Skräddarsytt och företagsintern utbildning 

Vi på Spiran erbjuder ett sort utbud av utbildningar och föreläsningar som kan anpassas efter dina önskemål som kund. Tillsammans skräddarsyr vi en fortbildningsdag eller en utbildning som passar behoven av kompetensutveckling på din arbetsplats. Alla våra utbildningar under rubrikerna kurser och skräddarsytt kan genomföras som företagsinterna kurser. Du kan även läsa mer om våra fantastiskt duktiga föreläsare i vår Talarförmedling

Längre ledarskapsutbildning

Chefsutveckling 

Chefsutvecklingsprogrammet avslutades 27-28 november 2014. Endast nätverksträffarna återstår.  

Nästa kursstart sker 3-4 september 2015 på internat.

Att vara chef är ett uppdrag som innefattar ett stort förtroende. Det är ett spännande och ansvarsfyllt arbete och kan vara ett viktigt steg i karriären. Som chef ställs du dagligen inför situationer där det förväntas av dig att du är en stabil och trygg ledare. Under tolv utbildningsdagar får du möjlighet att tillsammans med andra chefer utveckla ditt personliga ledarskap och få verktyg för att bli säkrare i din roll.

Utbildningen vänder sig till chefer och arbetsledare och till blivande ledare som vill utvecklas i sitt ledarskap. Våra kursledare har stor erfarenhet av ledarskap i praktiken, inom varierande områden och på olika nivåer. Metodiken bygger på problembaserat lärande där teori och praktik integreras till en helhet. Tillfällen ges till reflektion och diskussion. Utbildningen följs av fyra nätverksträffar. Detta nätverk ska kunna fortleva för att ge personligt stöd i praktiken. Fullföljd utbildning berättigar till diplom.

Till Chefsutveckling

Europeiska socialfonden

EU-stöd

Vi på Spiran arbetar som processtödjare i EU-finansierade kompetensutvecklingsprojekt inom Europeiska Socialfonden. Läs mer

Europiska socialfonden - programperiod 2014-2020

Flera av de ansökningar vi har hjälpt till med under föregående programperiod har beviljats EU-stöd i utlysningarna i Östra Mellansverige. Totalt har dessa projekt beviljats 69 miljoner i kompetensutvecklingsstöd. Det har inneburit stora möjligheter för lärande och utveckling i dessa organisationer.

Nuvarande programperiod omfattar 2014-2020. I den nya programperioden är Europa 2020 ett viktigt dokument. Målen i tillväxtstrategin ska genomföras utifrån tre prioriteringar
Smart tillväxt
Hållbar tillväxt
Tillväxt för alla.
Det nya programmet är nu färdigförhandlat.  Utlysningar kommer att göras med start våren 2015.